Нашите услуги

Технически услуги

Ние помагаме на нашите клиенти при анализа и оценката на техническите аспекти, свързани с инвестиции, транзакции и управление на имоти и имащи основно влияние върху рисковете, разходите и паричния поток. Нашите технически услуги обхващат:

 

 • Анализ и оценка на техническото състояние на имоти
 • Технически дю дилиджънс (TDD)
 • Идентификация и определяне на капиталови разходи (CAPEX)
 • Проджект мениджмънт
 • Контролинг и мониторинг на строителни проекти, инвеститорски контрол
 • Гаранционен мениджмънт, мениджмънт на дефекти
 • Консултации при проектиране и строителство
 • Консултации при изчисление и проверка на разходите при ново строителство, преустройство, ремонтни работи, довършителни работи
 • Анализ и оценка на техническата спецификация на имоти
 • Технически консултации при преговори за договори за покупка
 • Мениджмънт на техническа документация
 • Подготовка и проверка на техническата документация при транзакции

Технически дю дилиджънс

Ние извършваме технически дю дилиджънс услуги за единични обекти, имотни портфейли и инвестиционни проекти от страна на купувачи и продавачи. Ние подпомагаме нашите клиенти с идентификация на технически рискове и определяне на капиталови разходи, произлизащи от технически дефекти и несъотвествия със строителното право.

 

 • Изготвяне на TDD доклади
 • Инспекция на обекти
 • Проверка на документацията на имоти
 • Идентификация и оценка на технически рискове
 • Оценка на техническото състояние на имоти (конструкция, инсталации, пожарна безопасност)
 • Оценка на правни аспекти (строително право)
 • Определяне на капиталови разходи (CAPEX)
 • Десктоп дю дилиджънс доклади

Проджект мениджмънт

Ние извършваме проджект мениджмънт услуги при развитие на нови проекти, преустройство, саниране и довършителни работи. Нашите услуги обхващат:

 • Контрол на разходите
 • Контрол на сроковете
 • Контрол на качеството
 • Рисков мениджмънт
 • Изписване на услуги и избор на изпълнители, изготвяне проверка и преговори на договори (проектиране, строителство, пропърти/фасилити мениджмънт)
 • Контрол на проектантски и строителни екипи
 • Организация на проекти
 • Мениджмънт на промени и решения
 • Рипортинг и мениджмънт на проектовата документация

Транзакционно консултиране

Ние извършваме консултантски услуги при транзакции на имоти, портфейли и инвестиционни проекти и подпомагаме нашите клиенти през целия транзакционен процес при покупка или продажба. Нашите услуги обхващат:

 • Транзакционен мениджмънт
 • Преговори на договори за покупка
 • Технически дю дилиджънс
 • Изготвяне и мениджмънт на транзакционна документация
 • Изготвяне на маркетингови стратегии и стратегии за продажба
 • Брокерски услуги

Инвестиционно консултиране

Ние извършваме услуги, обхващащи анализа на многобройните аспекти на инвестиционните структури и процеси. Целта ни е да идентифицираме печеливши инвестиционни сценарии, отговарящи на изискванията и нуждите на нашите клиенти. Нашите инвестиционни услуги обхващат:

 • Анализ на възможности за инвестиции
 • Анализ на възвръщаемостта
 • Кеш флоу анализ
 • Рисков анализ
 • Анализ на оптимиране на портфейли
 • Изготвяне на инвестиционни стратегии
 • Анализ на стратегии за репозициониране
 • Анализ на местоположението
 • Консултации при избор на местоположение
 • Пазарен анализ

Консултации при управление на имоти

Нашият екип се концентрира върху увеличението на стойността на активите на нашите клиенти според техния пазарен потенциал. Целта ни е да създаваме и заазваме стойност чрез стратегическо планиране на портфейли, осъвършенстване на процеси и оперативно оптимиране. Нашите услуги обхващат:

 • Оптимиране на портфейли
 • Анализ на кеш флоу, сензитивност и риск
 • Анализ на позициониране и репозициониране на активи
 • Анализ и контрол на разходи
 • Изготвяне на стратегии за запазване на наематели
 • Оценка на състоянието на имоти
 • Идентификация и оценка на рискове, определяне на капиталови разходи
 • Проджект мениджмънт (строителни, ремонтни, довършителни работи)
 • Оценка на пропърти/фасилити мениджмънт

Услуги при експанзия

Ние помагаме на нашите клиенти при решението на въпроси свързани с недвижими имоти при избор и промяна на местоположение, както и експанзия на биснеса им. Нашите услуги обхващат:

 • Анализ на местоположението
 • Консултации при избор на местоположение
 • Пазарен анализ
 • Анализ на конкуренцията
 • Транзакционно консултиране
 • Технически дю дилиджънс
 • Техническо консултиране
 • Проджект мениджмънт
 • Инвеститорски контрол
 • Консултации при проектиране и строителство

Виртуална документация

Ние помагаме на нашите клиенти при изготвянето на дигиталната документация на имотите им. Услугите ни допринасят за по-голяма транспарентност и подобряване на качеството на документацията. Освен това помагаме за намаляването на рисковете и повишаването на ефективността по време на целия транзакционен и дю дилиджънс процес.

 

 • Изготвяне на дигитална документация
 • Дигитализиране на документцията от хартиен носител
 • Извършване и мениджмънт на Q&A процеса
 • Консултации при избор на софтуерен провайдер
 • Имплементиране на дигиталната документация с подходящ софтуер и съпорт по време на цялия транзакционен процес
 • Качествен контрол на документацията

Дигитални решения

Дигиталните решения и инструменти днес са част от всяка индустрия. Ние извършваме консултантски услуги с фокус върху развитието и имплементирането на дигитални решения в сектора на недвижимите имоти. На база на нуждите на нашите клиенти ние разработваме индивидуални решения включващи характеристики, спецификации и функционалности. Основните ни цели са дигитализация, оптимизация и автоматизация на процесите.