СЕКТОР НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПРИ ИНВЕСТИЦИИ, ТРАНЗАКЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Нашата експертиза

Ние извършваме консултантски услуги при транзакции, инвестиции и управление на имоти, оптимизация на портфейли, развитие и мениджмънт на проекти. Ние помагаме на нашите клиенти да идентифицират оптимални инвестиции, както и да увеличат стойността на имотите си и да определят възможностите за максималното им оползотворяване.
Комбинирайки дългогодишен опит, ноу-хау и експертиза в сферата на недвижимите имоти, ние подпомагаме клиентите си да оценят състоянието на притежаваните от тях имоти и да идентифицират рисковете свързани с тях и с бъдещи инвестиции.
Като надежден партньор на нашите клиенти ние ги подкрепяме в управлението на инвестиционните им проекти и в постигането на целите им свързани с бюджета, сроковете и качеството на изпълнение.

Нашите услуги